Nesmily sú obec v Komárňansko-ostrihomskom okrese, ktorá sa nachádza v strede vinárskej oblasti Nesmíl, pod severným pohorím Gerecse s výhľadom na Dunaj, vedľa hlavnej cesty č.10.

Geografická poloha Nesmíl sa označuje názvom obchodného mesta okolo roku 1364: Langendorf (Hosszúfalu), ako aj latinského názvu Villa Longa, ktorý sa objavil v roku 1471. Obec prístupná po ceste č. 10 sa nachádza na severnom svahu pohoria Gerecse, časti údolia Almás-Tát-Dunaj, ktorá sa tiahne dlho cez Dunaj. Priemerná stredná teplota je 9,8 stupňov celzia. Počet dní vegetácie (minimálne desať stupňov Celzia) je sto tridsať. Jej ročné zrážky sú päť až šesťsto milimetrov.