A fiatal intézmény akkreditáció nélküli felnőttképzést nyújt a közéleti pályára (politikus, elemző, kampányszakértő, újságíró, publicista, műsorvezető, médiaszakember) készülő felvidéki fiatalok számára 2 éves elméleti és gyakorlati oktatás formájában.

Az akadémiára legalább érettségivel rendelkező és 31 évnél fiatalabb felvidéki egyetemisták, doktoranduszok és fiatal felnőttek jelentkezhetnek. Az első évfolyam soraiban megtalálható volt az összes felvidéki országos ifjúsági szervezet vezetőségi tagja, valamint a legfontosabb szakterületek és az egyetemi városokat is mind képviselve voltak a felvételt nyert 20 növendék által.
A 4 félévre bontott hétvégi képzés kétheti rendszerességgel valósul meg. Az „esterházysok” ösztöndíjban is részesülnek, mely a negyedéves vizsgák teljesítéséhez kötött. A 2 év előadásai során megismerkedhetnek a felvidéki közélet elmúlt 100 évének eseményeivel, eszmetörténeti alapvetéseket sajátítanak el, politikaelméletet tanulnak és számos, közéleti szerepvállaláshoz nélkülözhetetlen készségfejlesztő tréningen és gyakorlaton vesznek részt, angol és szlovák nyelvű kommunikációs képzést nyújtunk, valamint számos külföldi tanulmányúton való részvételi lehetőséget is biztosítunk. Előadóink, oktatóink és trénereink a legkiválóbb magyarországi és felvidéki szakemberek.

Végzős növendékeink számára mentorprogramot indítottunk. Ennek kettős célja van: Egyrészt az, hogy olyan növendékeink olyan szakmai pártfogót kapjanak maguk mellé, aki mellett kiteljesedhetnek saját szakterületükön, és aki mellett pályakezdőként elkezdhetik közéleti tevékenységünket. Másrészt az, hogy intézményeink és közösségi szervezeteink számára megfelelő utánpótlást neveljünk. Az akadémiai tanulmányok a mentor felügyelete mellett elvégzett mentormunka bemutatásával érnek véget.