Jelen kiadvány Neszmély községet, a környékét, történelmi múltját, látnivalóit, programkínálatait hivatott bemutatni.
Az első fejezetben említésre kerül Komárom-Esztergom megye, ahol a község található. Továbbá a település közvetlen környezete kerül bemutatásra, leginkább a természeti értékek kiemelésére helyezve a hangsúlyt.


A következő fejezetben Neszmély múltja kerül feltárásra. A Duna-völgyében már az írott történelem előtti évezredekben is virágzott az emberi kultúra. A község területén az első nagyobb megtelepedés az újkor idején mutatható ki. A magyar államalapítást követően a település első okleveles említése 1237-40 körülre tehető.
A kiadvány időrendi sorrendben taglalja Neszmély vonatkozásait az egyes történelmi korszakokban.


Az 1848–49-es szabadságharcnak valóságos fókusza volt Komárom. Négy véres csata zajlott le a város birtoklásáért. Ezek az ütközetek közvetlenül vagy közvetve érintették a vármegyéhez tartozó falvakat, városokat is, beleértve körükbe Neszmélyt is.


A későbbiekben a két világháború eseményei is rányomták pecsétjüket a község sorsára.


A kiadvány következő részében a település látnivalói kerülnek felsorolásra, majd kifejtésre. Részletes bemutatásra kerül a Hajóskanzen, a Várhegy, a katolikus templom, a református templom és a Király-kút.


A következő fejezetben bemutatásra kerül a neszmélyi borvidék, az itt található borházak és pincészetek, valamint a területre jellemző földrajzi éghajlat, amely fontos a szőlőtermesztés szempontjából.


A kiadvány utolsó részében a községben található turisztikai útvonalak, a fesztiválkalauz, valamint a település egyéb részein megvalósuló programok és programajánlatok kerülnek részletezésre.