Négy év után kicsinek bizonyult az eredeti helyszín, így átköltöztünk a faluház mögötti területre.
Itt a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programnak köszönhetően (INTERREG) egy rendezvényligetet és népfőiskolát építünk, mely a maga létesítményeivel a közös ségben gondolkodó felvidéki fi atalok otthonává kíván válni. Ezért is kívánjuk elkeresztelni a magyar fi atalok védőszentje után Szent Imre Ligetnek.


Az önkormányzat tulajdonában és a Marthos Polgári Társulás kezelésében lévő létesítmény különlegességét a komplexitása adja. Egyszerre épít ugyanis az alföldi táj jellegzetes elemeire, a martosi halászati és néprajzi hagyományokra, Komárom környéke történelmi örökségére és a felvidéki fiatalok közösségépítő tevékenységére, mindazonáltal a családok szórakozó- és pihenőhelyévé, valamint a fiatal tehetségek szellemi központjának álmodtuk meg. Kívülről a Makovecz iskola jegyeit viseli magán, bévülről pedig Esterházy János szellemiségét hordozza.A magyar szellemi élet nagyjairól elnevezett színpadok, vízi-és erdei tanösvények, jurták, sportpályák, kalandpark és elcsendesülésre alkalmas helyek is várják majd látogatóinkat, hiszen a létesítmény 2020-as átadása után egy egész évben működő rendezvényligetet és szellemi központot fogunk működtetni, amely intézményeink nagy közösségi eseményeinek helyszíneként szolgál majd.

Az otthon alapkövét Lezsák Sándor rakta le, mi pedig méltók kívánunk lenni ahhoz a szellemi örökséghez, melyet Lakitelek tár elénk, és felépíteni egy olyan értékközpontot, amely hűen és büszkén hordozza a magyar népfőiskolai hagyományokat. Ennek jegyében született meg a Martosi Értékfeltáró Kollégium első kötete is. A rendezvényligetet a jövőben célszerű olyan elemekkel kiegészíteni, melyek szállás biztosítására, beltéri nagyrendezvények megtartására, üdülési és sportolási igények, valamint szakrális funkciók kielégítésére szolgálnak, illetve turistalátványosságként is hatnak. Ezért az Öreg-Nyitrára épített úszóházakkal, szállóval, a népfőiskolát a naszvadi fürdővel összekötő kerékpárúttal és a névadó Szent Imre kápolnájával is bővítenénk a ligetet.